ورزش کاردیو چیست

تمرینات کاردیو یا تمرینات هوازی ورزش کاردیو چیست, در اصل نکته ای که انواع تمرینات را از هم متمایز مینماید هدفی است که آن تمرین دنبال میکند. ورزش کاردیو چندهدف دنبال میکند که مهمترین آنها افزایش کارایی و بهبود عملکرد قلب و سیستم گردش خون میباشد. این نوع تمرینات معمولا زمان زیادی را میطلبند و […]

بیشتر بخوانید