چگونه از آسیب دیدگی در ورزش یوگا جلوگیری کنیم

توصیه هایی برای کاهش خطر آسیب دیدگی در ورزش یوگا چگونه از آسیب دیدگی در ورزش یوگا جلوگیری کنیم, هرچند ورزش یوگا منفعت های بسیاری برای سلامتی دارد و می تواند به عنوان قسمتی از برنامه درمانی بشمار آید ولی توصیه نمی کنیم که به حرف پزشک گوش ندهید و بجایش یوگا انجام دهید. در […]

بیشتر بخوانید