بعد از بدنسازی چه بخوریم

وعده بعد از تمرین برای عضله سازی  بعد از بدنسازی چه بخوریم, تمام غذاهایی که برای کاهش وزن، پیشنهاد می‌شود را می‌توان برای افزایش وزن و عضله سازی هم استفاده کرد. تقریبا تمام غذاها را می توان برای حجم دهی هم استفاده کرد، تنها نکته این است که مقدار غذا تغییر می‌کند. به طور مثال […]

بیشتر بخوانید