خوردن آب یخ هنگام ورزش کردن

نوشیدن آب هنگام ورزش کردن خوردن آب یخ هنگام ورزش کردن, نوشیدن آب، بخش مهمی از امور روزمره شما محسوب می‌شود. هنگامی که در حال فعالیت سخت روزانه هستید، یا انرژی خود را صرف انجام تمرینات ورزشی می‌کنید، مقدار زیادی از آب ذخیره شده در بدن شما با تعریق از بین می‌رود. بدون آب‌رسانی مناسب […]

بیشتر بخوانید