مزایا و معایب ورزش کراسفیت

معنی کراس فیت: مزایا و معایب ورزش کراسفیت,کراس فیت به معنی دستیابی به آمادگی جسمانی در تمامی زمینه هاست. تمرینات کراس فیت به صورت کلی برای ارتقای ۱۰ ویژگی فیزیکی افراد انجام می شود: استقامت قلبی- عروقی و تنفس، استقامت بدنی، قدرت، انعطاف پذیری، توان تعادل، سرعت، تناسب اندام، چابکی، دقت و تمرکز بزرگترین فایده […]

بیشتر بخوانید