تمرینات تناوبی و عملکرد ورزشکاران

اثرات تمرینات تناوبی با شدت بالا بر عملکرد ورزشکاران   تمرینات تناوبی و عملکرد ورزشکاران, تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) باعث افزایش عملکرد ورزشکاران می‌شود. این نوع تمرین شامل دوره‌های کوتاهی از تمرینات با شدت بالا و استراحت کوتاه است. اثرات مثبت HIIT شامل افزایش توان و استقامت قلبی-عروقی، بهبود سطح اکسیژن بدن، افزایش […]

بیشتر بخوانید