بازدهی ورزش هوازی بیشتر است یا قدرتی

ورزش هوازی چربی سوز تر از ورزش قدرتی بازدهی ورزش هوازی بیشتر است یا قدرتی, ورزش های هوازی و قدرتی دو نوع ورزش هستند که از نظر شدت، مدت زمان و گروه‌های عضلانی متفاوت هستند. آنها همچنین کالری ها را به روش های مختلف می سوزانند. ورزش هوازی عبارت است از حرکات متداوم، موزون و […]

بیشتر بخوانید