بازدهی ورزش هوازی بیشتر است یا قدرتی

ورزش هوازی چربی سوز تر از ورزش قدرتی بازدهی ورزش هوازی بیشتر است یا قدرتی, ورزش های هوازی و قدرتی دو نوع ورزش هستند که از نظر شدت، مدت زمان و گروه‌های عضلانی متفاوت هستند. آنها همچنین کالری ها را به روش های مختلف می سوزانند. ورزش هوازی عبارت است از حرکات متداوم، موزون و […]

بیشتر بخوانید

ورزش با دستگاه بهتره یا هوازی

بدنسازی بهتره یا هوازی؟ ورزش با دستگاه بهتره یا هوازی, مطمئنا این سوال با هدف تشخیص ورزش مفید و یا استاندارد و موثر پرسیده نمی شود . زیرا اگر ورزشی کارایی لازم را نداشته باشد از میان رشته های باشگاهی و رایج کنار گذاشته میشود. بنابراین نمی توان گفت یکی از این دو رشنه بد […]

بیشتر بخوانید