ورزش ووشو چیست

آشنایی با ورزش ووشو چگونه ورزش در خانه را شروع کنیم, بررسی دقیق اینکه ورزش ووشو به چند سبک در کشور چین تمرین می شود کار بسیار پیچیده و مشکلی می باشد. بیش از 100 نوع مدرسه موجود است که هر مدرسه سبک جداگانه ای از این ورزش را تدریس می کند. یانگ چون چوان […]

بیشتر بخوانید