پومسه تکواندو چیست

پومسه چيست؟ پومسه تکواندو چیست, اگرچه حرکت ها حاوی تکنیکهای مختلفی هستند با این وجود همگی دارای خواص یکسانی هستند که سه اصل کلی را در بر دارند. این سه اصل عبارتند از: 1- هر فرم از نقطه یا حالت ویژه ای شروع میشود و در همان نقطه یا حالت پایان می یابد. 2- هر […]

بیشتر بخوانید