کش ورزشی بهتره یا دنبل

تمرین با دمبل کش ورزشی بهتره یا دنبل, دمبل سبب ایجاد تقارن در بدن، بالانس و یکسان سازی قدرت عضلات و افزایش حجم عضله ، بین دوطرف بدن می گردد. در هنگام استفاده از دمبل قدرت و نیروی وارد بر وزنه به صورت مجزا برای هر دمبل به کار گرفته می شود. این در حالی […]

بیشتر بخوانید