ورزش در هوای گرم

آیا ورزش در هوای گرم میتواند سبب گرمازدگی شود؟ ورزش در هوای گرم, گرمای هوا ميتواند تاثیر عمیقی بر پاسخ فیزيولوژيک بدن بگذارد و خطر گرمازدگی را افزايش دهد. در يک فرد سالم محدوده دمای مرکزی بدن بین ۳۶٫۱ تا ۳۷٫۸ درجه است.انسان با دمای مرکزی بیش از ۴۱ درجه سانتيگراد مدت کوتاهی ميتواند دوام […]

بیشتر بخوانید